BerpakaianUmmu Salamah meriwayatkan,
"Pakaian yang paling disukai Rasulullah s.a.w. adalah pakaian gamis"
(Riwayat Tirmidzi dan Abu Daud)

Qailah binti Makhramah meriwayatkan (dalam sebuah hadis yang panjang),
"Saya melihat Rasulullah s.a.w. mengenakan dua helai pakaian usang yang diwarnai dengan za'faran. Warna kedua pakaian itu pun mulai luntur."
(Riwayat Tirmizi)


Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Hendaklah kalian mengenakan pakaian yang berwarna putih; orang-orang yang masih hidup di antara kalian, hendaklah mengenakan pakaian berwarna putih. Dan orang-orang yang telah meninggal dunia, hendaklah dikafani dengan kain yang berwarna putih. Sungguh, pakaian berwarna putih itu merupakan bahagian pakaian yang paling baik bagi kalian."
(Riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad)


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...